Logo Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Dit weidse uitzicht aan de westrand van Haarlem is minder vanzelfsprekend dan u denkt!

Wij hebben uw steun nodig om het Westelijk Tuinbouwgebied tegen aantasting te beschermen.

Tuin van Haarlem

Tussen de Randweg en de duinrand in het westen van Haarlem ligt het Westelijk Tuinbouwgebied. Hier worden al meer dan vierhonderd jaar bollen, bloemen en groenten gekweekt. Het Westelijk Tuinbouwgebied is de 'Tuin van Haarlem'. Het is een rustpunt voor veel stadsbewoners. Wandelaars en fietsers genieten er van de weidse natuur.

Ecologische buffer

Het is de ecologische buffer tussen verstedelijking en natuur. Het is een 'tuin' die behouden moet worden. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem zet zich hiervoor in.

Aantasting van het gebied

Deze 'tuin' wordt stukje bij beetje verder aangetast.

Illegale bebouwing en oneigenlijk gebruik van de grond, bijvoorbeeld horeca in een tennishal en een semi-industriƫle houtzagerij, tasten de waarden van dit gebied steeds verder aan.

Ondanks enkele succesvolle acties vanuit de gemeente schiet de handhaving tekort. De gemeente legaliseert regelmatig oneigenlijk gebruik en treedt onvoldoende op tegen illegale bebouwing.

De stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem kaart deze ontwikkelingen regelmatig aan in het reguliere overleg met de afdeling Handhaving.

Vrijwilligers

De stichting heeft vrijwilligers nodig.

Vrijwilligers die contacten onderhouden met politici en ambtenaren van gemeenten en provincie, met collega-organisaties die zich inzetten voor behoud van natuur en cultuur en met omwonenden.

Vrijwilligers die bestemmingsplannen en ruimtelijke structuurplannen in de gaten houden.

Vrijwilligers die bezwaarschriften kunnen schrijven.

Wordt u geen vrijwilliger, steun ons dan door vriend te worden van het Westelijk Tuinbouwgebied.