Logo Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Nieuwsarchief Westelijk Tuinbouwgebied

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Plaza West

De stichting maakte bezwaar tegen het voornemen van de gemeente om af te wijken van de voorgeschreven bouwhoogte.

De gemeente wil toestemming geven voor woningen op het dak van het AH gebouw, de zogenaamde “strandhuisjes”.

In het bezwaar tegen de plannen met Plaza West heeft de SWTH aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met de zichtlijn op de Nieuwe Bavo. Het bouwplan is hier niet aan getoetst. Ook de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit houdt hier geen rekening mee. Echter, het structuurplan en andere gemeentelijke plannen verwijzen wel naar deze zichtlijnen. De schade die het bouwplan toebrengt aan deze zichtlijn is onherstelbaar.

Hoewel wij niet tegen bebouwing zijn, is het is o.i. geen goede beslissing om in afwijking van het geldende bestemmingsplan de voorgeschreven bouwhoogte met 10% te overschrijden. De gemeente heeft ons bezwaar verworpen. Er zou geen sprake zijn van onevenredige aantasting van de zichtlijn.

2018
Circuit van Zandvoort tijdens races: auto’s en uitlaat-walmen in beeld.

Formule-1 weer in Zandvoort?

Wat hebben de Formule 1-races te maken met het Westelijk Tuinbouwgebied? Veel! De Stichting formuleert zijn standpunt.

2017
Nieuwsbrief nr. 2, najaar 2017

Nieuwsbrief nr. 2, najaar 2017

In deze nieuwsbrief 2017 nr. 2 schrijven wij over:

 • de vele rondleidingen en presentaties over het gebied en zijn historie
 • het aangepaste Bestemmingsplan
 • Plaza West en de verstoring van de zichtvelden
 • hoe u als vriend ons ondersteunt bij onze doelstellingen
 • en.... tot slot een voorspoedig en 'groen' 2018
2017
Kaartje met zichtvelden behorende bij Bestemmingsplan Binnenduinrand.

Drukbezochte thema-avond Bestemmingsplan en Omgevingswet

Thema-avond

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH) organiseerde op 24 januari voor vrienden en belangstellenden een thema-avond over het nieuwe Bestemmingsplan Binnenduinrand van 2017 en de toekomstige Omgevingswet.

Karsten Glas, juridisch adviseur van de gemeente Haarlem en mede-opsteller van het nieuwe bestemmingsplan, verzorgde een boeiende presentatie[Powerpoint] over de manier waarop een bestemmingsplan tot stand komt. Hij ging in op de wijzigingen in het nieuwe bestemmingsplan en op het feit dat belanghebbende burgers hierop veel invloed hebben gehad.

De tweede spreker, Lex Lohman, jurist van de Milieufederatie Noord-Holland, maakte de aanwezigen wegwijs in het streven van de overheid om de vele regels, wetten en plannen (waaronder bestemmingsplannen) om te smeden naar één kaderwet, de Omgevingswet. Deze wet zou moeten leiden tot vereenvoudiging, harmonisatie en decentralisatie.
Gemeenten zullen een grotere stem krijgen in de besluiten over de bestemming van deelgebieden.
Dat betekent dat we de komende tijd de ontwikkelingen binnen de gemeente Haarlem rond de Omgevingswet goed moeten volgen!
Lex eindigde daarom met aanbevelingen voor de gemeente en voor bewoners bij de komst van de nieuwe wet.

2017
Beuk Koepad overleefde de hevige storm niet.

Beuk Koepad geveld door storm

De hevige storm van afgelopen woensdag heeft ook deze beuk aan het Koepad geveld.
Aan de wortels te zien stond hij ook niet stevig meer in de grond, maar toch... Er is weer een gat geslagen in de karakteristieke rij beuken.

De Stichting spreekt de hoop uit dat Staatsbosbeheer het onderhoud van Duinvliet enige prioriteit geeft (inclusief de herplant van omgewaaide beuken).

2017
Derk de Vries, secretaris SWTH

Nieuwe secretaris SWTH

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem stelt hierbij haar nieuwe secretaris, Derk de Vries, voor.

Welkom Derk! Gezamenlijk gaan we voor een open en groen Westelijk Tuinbouwgebied!

Meer dan 35 jaar woon ik samen met mijn vrouw al in het onvolprezen Ramplaankwartier; het “dorp” prachtig ingeklemd tussen Haarlem en het duingebied.

Ruim 30 jaar daarvan ben ik met veel plezier werkzaam geweest in de cacao en chocolade-industrie.

Daarnaast heb ik bestuurlijke ervaring opgedaan als voorzitter binnen de

 • Wijkraad van het Ramplaankwartier
 • Ondernemingsraad in het cacaobedrijf
 • Vereniging tot behoud Willem Dreesplantsoen Ramplaankwartier

En als bestuurslid van de Stichting Ramplaankwartier van 1994 - heden.

Jawel, hobby’s heb ik ook; wandelen, foto’s maken en bewerken en (vooral veel) zeilen.

Tijdens mijn bestuursperiode in de Wijkraad is de huidige stichting van start gegaan als werkgroep tuinbouwgebied. Omdat de het wel en wee van het gebied rond onze wijk mij zeer aan het hart gaat, leek het me goed toe te treden tot de SWTH en zo de doelstelling – behoud, herstel, ontwikkeling en beheer van natuur, landschap en milieu en van de ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van het Westelijk Tuinbouwgebied - van de stichting te ondersteunen.

Ik spreek de hoop uit in de komende jaren steeds meer mensen overtuigd zullen worden van de waarde van het Westelijk Tuinbouwgebied aan de westelijke rand van Haarlem.

2017
Achttiende Eeuw

Zaterdag 7 april, 15:00
Bankje tegenover 't Wapen
van Kennemerland
Ramplaan 125 Haarlem

Westelijk Tuinbouwgebied in de Achttiende Eeuw, Wandeling

Handenvol kopstukken uit de Achttiende Eeuw woonden op de landgoederen en buitenplaatsen in en rond het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem.

Het was een roerige periode, die eindigde met de Amerikaanse, Franse en Bataafse Republiek.

Wie waren het? Welke invloed hadden zij op de landspolitiek?

Het is ook de tijd voor de late stinzeplanten zoals Daslook en Boshyacint.

U kunt zich aanmelden voor de wandeling.

Achttiende Eeuw

Woensdag 4 april, 14:00
Buurtvereniging Overveen
Vrijburglaan 17 Overveen

Westelijk Tuinbouwgebied in de Achttiende Eeuw, Lezing

Handenvol kopstukken uit de Achttiende Eeuw woonden op de landgoederen en buitenplaatsen in en rond het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem.

Het was een roerige periode, die eindigde met de Amerikaanse, Franse en Bataafse Republiek.

Wie waren het? Welke invloed hadden zij op de landspolitiek?

U kunt zich aanmelden voor de lezing.

Gouden Eeuw

Zaterdag 10 maart, 15:00
Bankje tegenover 't Wapen
van Kennemerland
Ramplaan 125 Haarlem

Westelijk Tuinbouwgebied in de Gouden Eeuw, Wandeling

Tijdens een wandeling op Duinvliet en Elswout vertellen we over de buitenplaatsers en hoe ze hun vermogen verkregen tijdens de Gouden Eeuw, door piraterij, specerij en slavernij. Hun positie in de VOC, hun invloed op de oorlogen.

Vroege Stinzenplanten

Het is bovendien de tijd van de vroege stinzeplanten zoals Sneeuwklokje, Lenteklokje, Winterakoniet en Krocus.

Ontwerp Elswout Petzold

Donderdag 8 maart, 10:30
HZW-gebouw
Kamerling Onnesstraat 83 Haarlem

Tuinaanleggers van Elswout, Lezing

De tuinen van Elswout zijn door opeenvolgende eigenaren in verschillende stijlen aangelegd.

Wat is er nog van terug te vinden? Wie legde wat aan en welke schurkenstreken had de aanlegger op zijn geweten?

Als een terzijde wat smeuïge anekdoten over Vorst Hermann von Pückler-Muskau, een begaafd tuinaanlegger die Elswout bezocht heeft en wiens bosbaas de landschapstuinen van Elswout en Duinlust heeft ontworpen.

Gouden Eeuw

Woensdag 7 maart, 14:00
Buurtvereniging Overveen
Vrijburglaan 17 Overveen

Westelijk Tuinbouwgebied in de Gouden Eeuw, Lezing

Een aantal personen uit de Gouden Eeuw woonde op de landgoederen rond het Westelijk Tuinbouwgebied, bijvoorbeeld Elswout, Duinvliet, Elswoutshoek, Duinlust en Sandenhoeff.

In de lezing besteden we aandacht aan de buitenplaatsers. Wie waren het? Hoe verkregen zij hun vermogen uit piraterij, specerij en slavernij?

We bespreken hun positie in de Vereenigde Oost-Indische- en West-Indische Compagnie. We besteden aandacht aan hun invloed op de oorlogen van die tijd.

 Gezicht op de Haarlemse bloemenvelden in het Westelijk Tuinbouwgebied

Natuurinventarisatie Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Naast sierbloemen (phloxen op de foto) komen er in het Westelijk Tuinbouwgebied ook veel soorten wilde planten en dieren voor. Gelegen in de kwelzone van de binnenduinrand zijn op de landerijen, oevers en in de sloten tal van verrassende en regionaal zeldzame soorten te vinden. Tien jaar geleden hebben de KNNV-afd. Haarlem en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland de natuurwaarden van het Westelijk Tuinbouwgebied (WTG) geïnventariseerd. Het WTG heeft gevraagd om dat nog eens te doen en daar heeft het bestuur van de KNNV ja op gezegd.

2016
Zicht op de Nieuwe Bavo vanuit zuidelijk deel van het Westelijk Tuinbouwgebied

Bestemmingsplan Binnenduinrand 2017, wat hebben we bereikt?

Het herziene Bestemmingsplan Binnenduinrand is juli 2017 door de gemeente Haarlem goedgekeurd.

De Stichting heeft, met advies van de Milieufederatie Noord-Holland, een aantal aanpassingen voorgesteld voor het plan.

Onze inbreng is niet op alle, maar wel op een aantal punten succesvol geweest. Zie Bestemmingsplan Binnenduinrand 2017, Wat hebben we bereikt?

2017
Stadhuis van Haarlem op de Grote Markt

Wat heeft u te zeggen over de toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied? # 2

"Gebruik uw burgerrechten!” Deze oproep deden wij vorig jaar ook al eens in verband met de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor het Westelijk Tuinbouwgebied. Op deze site berichtten wij u over onze inbreng bij dit bestemmingsplan en inmiddels is dit plan vastgesteld. Binnenkort kunt u uw mening geven over de “Toekomstvisie 2040”. Het gaat hierin om de vraag: Hoe willen we dat Haarlem er over twintig jaar uitziet?” Waarschijnlijk komt die visie deze maand (augustus 2017) in de inspraak. Let dus goed op berichten of abonneer u op berichten van uw overheid (zie kader). Want: Uw mening telt!

Gemeenten, provincies en waterschappen nemen besluiten die invloed hebben op uw leefomgeving. Van die besluiten moeten zij u op de hoogte brengen. Via Overheid.nl is een deel van die besluiten op het internet te vinden. Met het onderdeel 'Berichten over uw buurt' kunt u die besluiten doorzoeken. U kunt een abonnement (email-attendering) nemen via Overheid, email-berichten over uw buurt.

Wilt u weten, wanneer een voor u (en voor het WTG) belangrijk onderwerp wordt besproken binnen Commissies of de Raad? De gemeente Haarlem publiceert regelmatig de agenda van Raads- en Commissievergaderingen; hierop kunt u zich abonneren via Gemeente Haarlem, email-berichten.

Let vooral op de Commissies Ontwikkeling en Bestuur.

2017
Download de poster van De Nieuwe Akker in de Pletterij

Donderdag 22 maart, 19:30
De Pletterij
Lange Herenvest 122 Haarlem

Doe mee aan natuurvriendelijke groenteteelt, neem een oogstaandeel bij De Nieuwe Akker

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem nodigt haar vrienden uit zich aan melden voor de informatieavond van “De Nieuwe Akker” op 22 maart om 19.30 in de Pletterij.

Tussen de Randweg en de duinrand in het Westen van Haarlem ligt het Westelijk Tuinbouwgebied. Hier worden ongeveer al vierhonderd jaar bollen, bloemen en groenten gekweekt.

Het is de ecologische buffer tussen verstedelijking en natuur. Het is een 'tuin' die behouden moet worden. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem zet zich hiervoor in.

De Biologisch-Dynamische tuinderij 'De Nieuwe Akker' past met zijn opzet bij uitstek in het Westelijk Tuinbouwgebied, dus meld je aan!

Thema-avond Bestemmingsplan en Omgevingswet

Thema-avond Bestemmingsplan en Omgevingswet

De Stichting Westelijk tuinbouwgebied Haarlem nodigt u uit voor een thema-avond Bestemmingsplan en Omgevingswet[pdf].

In deze aankondiging vindt u ook de plaats, datum en het tijdstip.

De presentatie gaat over het nieuwe Bestemmingsplan en wat er in de toekomst gaat veranderen door de nieuwe Omgevingswet.

U kunt zich hiervoor aanmelden voor de Thema-avond..

We hanteren een maximum van 40 personen.

Wij hopen u dan te zien!

2017
Meewerkdag in het Duinvlietsbos

Meewerkdag in het Duinvlietsbos

Het Duinvlietsbos staat bekend om zijn vele prachtige Stinsenplanten in het voorjaar. De sneeuwklokjes, de velden met Boshyacintjes, met geurende Daslook.

Veel Haarlemmers genieten van dit deel van het Westelijk Tuinbouwgebied. Nadeel van dit intensieve gebruik is dat er steeds meer en bredere paadjes in het bos ontstaan, olifantspaadjes genoemd. Hierdoor klinkt de bosgrond in en wordt hard. Zo verdwijnen meer en meer Stinsenplanten.

Negen vrienden van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem meldden zich aan om in samenwerking met Staatsbosbeheer op zaterdag 14 oktober, een prachtige na-zomerse dag, deze olifantspaadjes af te sluiten met boomstammen en takken. Op veel plaatsen hakten ze de grond weer los.

We hopen dat iedereen volgend voorjaar weer kan genieten van aaneengesloten velden met Stinsenplanten.

Wandelaars, hondenbezitters en fietsers roepen wij op om rekening te houden met de kwetsbaarheid van het Duinvlietsbos en op de paden te blijven.

Geen olifanten meer in Duinvliet, een boswachter blogt over de Meewerkdag.

2017
zwaluwjong

Nieuwsbrief 2017, nr. 1

In deze nieuwsbrief 2017 nr. 1[pdf] schrijven wij over:

 • onze zienswijze op het Nieuwe Bestemmingsplan Binnenduinrand
 • de nieuwbouw van Plaza West
 • over de Structuurvisie Openbare Ruimte van de gemeente
 • een vervolgonderzoek door de KNNV naar de flora en fauna in het WTG
 • we blijven vrienden, u, nodig hebben om ons werk te kunnen continueren
 • rondleidingen door het gebied die wij onze vrienden aanbieden
2017
Voorjaar in het Duinvlietsbos

Onderhoud Duinvlietsbos

Beste vrienden van Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem,

Zin in een paar uurtjes werken in de natuur van het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem?
Dat kan op zaterdag 14 oktober in het Duinvlietsbos, tussen 10 en 14 uur.
Verzamelen op het hondenveldje in het Duinvlietbos naast het Koepad.

Medewerkers van Staatsbosbeheer zullen de werkzaamheden begeleiden en voor het nodige onderhoudsmateriaal, werkhandschoenen en koffie en thee zorgen.
Zorg zelf wel voor stevige schoenen of laarzen, werkkleding en zonodig regenkleding.

Staatsbosbeheer komt handen te kort bij het onderhoud van dit bos van het voormalige landgoed Duinvliet en is daarom erg blij als wij hen daarbij een dag willen helpen.
Het idee is onderhoudswerkjes van verschillende aard uit te voeren, zodat iedereen naar vermogen wat kan doen. De nadruk zal liggen het bevorderen van de groei van meer Stinzenplanten.

Jullie kunnen hiermee een nuttig bijdrage leveren aan het behoud van ons mooie Westelijk Tuinbouwgebied en ook is het een uitgelezen kans om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over het WTG.
En natuurlijk maken we er een gezellige dag van.

Als je belangstelling hebt, geef je dan voor 12 oktober op.
Wij hopen op een hoge opkomst!

2017
nestje boerenzwaluwen in paardenstal: foto Rob van Zalingen

Zwaluwen in het WTG

De familie van Zalingen stuurde ons een foto van een nestje jonge boerenzwaluwen die boven in hun paardenstal ten noorden van het Duinvlietsbos huizen.

Naast de kolonie huiszwaluwen aan de Leendert Meeszstraat zijn er ook boerenzwaluwen in het gebied te vinden.

Hun komst is elk jaar weer een teken dat de zomer in aantocht is.
's Zomers is het een genot om deze acrobaten te zien vliegen, op zoek naar insecten voor hun jongen.

2017
Ooievaar op perceel Duinvlietsweg, foto Ria Struijkenkamp

Goed nieuws: Ooievaar gespot in WTG!

Een van onze vrienden spotte een ooievaar op het perceel langs de Duinvlietsweg en maakte er foto's van.

"Ooievaars leven in de nabijheid van de mens. Ze nestelen bij voorkeur op menselijke bouwsels. In veel volksverhalen figureert de ooievaar als brenger van geluk en nieuw leven. Midden jaren '70 was de ooievaar zo goed als verdwenen uit Nederland. Samen met veel vrijwilligers heeft Vogelbescherming via een reddingsprogramma met ooievaarstations voorkomen dat de soort als broedvogel in Nederland uitstierf.
Intussen komt de vogel niet meer voor op de Rode Lijst." (Info van de website Vogelbescherming Nederland)

2017
Omslag KNNVrapport WTG met dotterbloemen

Goed Nieuws vanuit ons archief

In ons Nieuws van de afgelopen tijd was te lezen dat de KNNV (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie), afdeling Haarlem, in samenwerking met de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland bezig is om het Natuuronderzoek in het Westelijk Tuinbouwgebied van 2005 te herhalen.

Zo’n inventarisatie kan veel informatie opleveren over de natuurontwikkelingen in het gebied over een periode van zo’n tien jaar; daarom zijn we erg blij met dit initiatief.

Speurend in ons archief vonden we de rapportage van 2005 en die willen we u niet onthouden!

2017
Vrienden van het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem genieten van het uitzicht op de Bavotoren

Rondleidingen door het Westelijk Tuinbouwgebied

Zoals ieder jaar organiseerde de SWTH een aantal rondleidingen door het gebied.

In het voorjaar over de Stinzeplanten die in het gebied voorkomen en waarom ze juist hier staan.
Over de IJzeren en Gouden Eeuw, de vroegere bewoners van het gebied en de invloed die ze toen hadden op hun omgeving,
Onze gids kan daar zeer enthousiast over vertellen en weet steeds weer met nieuwe verhalen de deelnemers te boeien.

Zoals inmiddels een goede gewoonte is geworden, beklommen we ook dit jaar de toren van de Nieuwe Bavo. Onder het genot van een drankje zagen we vanaf de toren een prachtige zonsondergang over het WTG. Speciaal voor ons werd één van de klokken geluid; van dichtbij klinkt dat zeer indrukwekkend.

De belangstelling was ook nu overweldigend. We moesten een aantal vrienden teleurstellen omdat het aantal deelnemers aan deze excursie aan een maximum is gebonden.

Na de afdaling volgde er een rondleiding in het Kathedraal Museum onder leiding van de conservator. Het leverde boeiende verhalen op.

Er volgen later dit jaar nog een aantal rondleidingen. Volg hiervoor onze website!

2017
Nieuwe Bavo

Beklimming van een van de torens en een rondleiding door de basiliek en het kathedrale museumVolgeboekt

Wegens overweldigend succes bieden wij onze vrienden en andere belangstellenden ook dit jaar een bezoek aan de Nieuwe Bavo aan.

We worden rondgeleid door de koster in de prachtig gerestaureerde basiliek en bezoeken het kathedrale museum onder leiding van de conservator, André Numan.

Daarna beklimmen we de toren, 275 treden! Boven zien we met een glas wijn in de hand om 22.00 uur de zon ondergaan over het Westelijk Tuinbouwgebied.

Bezoek Kathedraal Museum en Torenbeklimming: 5 euro.

Datum: woensdag 12 juli 20.30 bij de hoofdingang van de Bavo.

Gaarne aanmelden voor de Nieuwe BavoVolgeboekt.

2017
VOC-kaart uit de Gouden Eeuw

Het Westelijk Tuinbouwgebied en de Gouden Eeuw

Een aantal kopstukken uit de Gouden eeuw woonde op de landgoederen rond het Westelijk Tuinbouwgebied.

Tijdens een wandeling op Elswout vertellen we over de buitenplaatsers en hoe ze hun vermogen verkregen tijdens de Gouden Eeuw door piraterij, specerij en slavernij. Hun positie in de VOC en hun invloed op de oorlogen.

Uiteraard besteden wij ook aandacht aan de recente ontwikkelingen in het Westelijk Tuinbouwgebied.

Datum: woensdag 28 juni 15.00 uur.
Start bij de Poort van Elswout, buitenzijde
De wandeling duurt ongeveer twee uur.

Gaarne aanmelden voor de Gouden Eeuw.

2017
Kaartje van bestemmingsplangebied

Voorontwerp Bestemmingsplan Binnenduinrand

Op verzoek van de gemeente hebben de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem en de Belangenvereniging Agrarische Bedrijven (tuinders en andere bewoners of gebruikers van het Westelijk Tuinbouwgebied) in 2016 deelgenomen in een forum met de gemeente om mee te denken en mee te praten over het nieuwe bestemmingsplan. De stichting schreef hierop een zienswijze.
In het kort beschrijven wij hierbij[pdf] enkele veranderingen in het nieuwe plan ten opzichte van het vorige bestemmingsplan.

2017
 

Nieuwsbrief najaar 2016

In onze nieuwsbrief schrijven wij over:

 • onze jubileum activiteiten
 • de ontknoping van een jarenlange strijd om de houtzagerij aan het Duinvlietspad
 • onze zienswijze op het concept Bestemmingsplan Binnenduinrand 2017
 • we blijven vrienden, u, nodig hebben om ons werk te kunnen continueren
 • en wensen u alle goeds voor het nieuwe jaar
2016
Een groen en open Westelijk Tuinbouwgebied

Wat heeft u te zeggen over de toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied?

Komende zomer stelt de gemeenteraad van Haarlem de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) vast.

De SOR is een document dat vastlegt hoe ons stedelijk bestuur "... richting wil geven aan Haarlem als een veerkrachtige stad, waar het in 2040 ook nog goed toeven is." Haarlem wil werken aan "... een klimaatneutrale stad, aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling, aan mobiliteit en bereikbaarheid en aan versterking van de ruimtelijke kwaliteit waaronder groen en water." Tot zover de ambtelijke teksten.

Wat in de SOR wordt vastgelegd, zal consequenties hebben voor het nieuwe Bestemmingsplan voor het Westelijk Tuinbouwgebied 2017.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem volgt deze ontwikkelingen op de voet en houdt u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte.

U kunt ook iets doen!

Als een groen en open Westelijk Tuinbouwgebied u aan het hart gaat: in het voorjaar van 2016 kunt u uw stem laten horen.

Als u wilt weten wat er besproken wordt in de verschillende commissies en u wilt daar inspreken ... ga dan naar https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen en kijk vooral naar de Commissie Ontwikkeling.

2016
Dekatuin komt haar afspraken met de gemeente na en verwijderde illegale parkeerplaatsen

Aanpassingen Dekatuin

Het heeft een aantal jaren geduurd maar uiteindelijk is de Dekatuin haar afspraken met de gemeente nagekomen.De stichting maakte al vanaf de nieuwbouw bezwaar tegen diverse overtredingen van het Bestemmingsplan, waaronder de lichtmasten aan de achterzijde, die de toegestane hoogte ruimschoots overschreden. Ook de illegale uitbreiding van parkeerplaatsen, en daardoor oneigenlijk gebruik van grond met agrarische bestemming, is onlangs teruggedraaid.

2016
 Kaartje uit Landschapsbeheerplan 2002

Zienswijze Bestemmingsplan

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (of SWTH) schreef een zienswijze op de Startnotitie Bestemmingsplan Binnenduinrand van de Gemeente Haarlem.

De voorzitter van de SWTH schreef hierop een reactie.

2016
 Het bankje in het Duinvlietbos is voor Maud en Fred een prima lunch-gelegenheid.

Bankje is een succes

Het bankje dat we vorig jaar plaatsten in het Duinvlietbos blijkt een attractie voor passanten... in dit geval Maud en Fred uit Hoofddorp, die op een prachtige septemberdag na een bezoek aan hun kinderen in Haarlem hier de lunch gebruiken.

Ze genieten van de rust en schoonheid van het bos en vinden dat het Westelijk Tuinbouwgebied open en groen moet blijven.

2016
 Houtstapel voor verwerking tot en verkoop als open haard hout

Vergunning "houtkloverij" Teeuwen

Een houtzagerij en detailhandel bij het Duinvlietbos: geen probleem volgens gemeente Haarlem.

Je kon het zien aankomen:

Ondanks het feit dat de houtzagerij niet past in het Bestemmingsplan en ondanks het feit dat de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem dit al vanaf begin van deze eeuw aankaart bij de gemeente, heeft de Commissie Ontwikkeling zich geschaard achter het besluit van B&W om de omgevingsvergunning voor de houtzagerij te verlenen.

Belangrijkste argumenten:

 • Met een vergunning is het wèl mogelijk het gebied ten behoeve van de houtkloofactiviteiten af te bakenen en te handhaven, daar waar nodig.
 • Aan omliggende bedrijven zijn in het verleden ook oneigenlijke nevenactiviteiten vergund.
 • Behoud van werkgelegenheid.

Tijdens de vergadering van de Commissie Ontwikkeling op 9 juni 2016 sprak de SWTH opnieuw in en kondigde aan zich niet verder te verzetten tegen deze vergunningverlening, mits de met de eigenaar overeengekomen afspraken - geen verdere uitbreiding van de houtzaagactiviteiten- nageleefd worden. We benadrukte ook dat wij de gevolgen van het niet tijdig handhavend optreden in dit dossier de gemeente aanrekenen.

Toch geven we ons verzet op: beter dan tijd en geld te besteden aan energieverslindende procedures, willen wij onze energie de komende tijd vooral richten op constructief overleg met gemeente en tuinders/eigenaren in de voorbereiding voor een nieuw Bestemmingsplan.

2016
 Werken in Elswout op Nationale Natuurwerkdag

Nationale Natuurwerkdag niet in het Duinvlietsbos

Zaterdag 5 november is Nationale Natuurwerkdag. Vrijwilligers in heel Nederland geven het landschap een onderhoudsbeurt.

Staatsbosbeheer komt handen te kort bij het onderhoud van het bos van het voormalige landgoed Duinvliet en is erg blij als wij daarbij een dag komen helpen.

Wij nodigen jullie uit om je mouwen op te stropen in het Duinvlietsbos!

Staatsbosbeheer heeft onlangs besloten dat er gedurende deze Natuur werkdag niet in het Duinvlietsbos gewerkt gaat worden maar in Elswout.

Hoewel wij de actie van harte ondersteunen valt Elswout niet binnen het Westelijk Tuinbouwgebied.
De organisatie is dan ook in handen van Staatsbosbeheer.

U kunt zich rechtstreeks aanmelden via: natuurwerkdag.nl/locatie/landgoed-elswout via de knop ‘doe mee op deze locatie’.

Het is onderhoudswerk van verschillende aard, iedereen kan naar vermogen meedoen. Medewerkers van Staatsbosbeheer begeleiden de werkzaamheden en zorgen voor onderhoudsmateriaal.

2016
 De boshut van Borski voor de restauratie

Borski's boshut gered!

Graag willen we u laten weten dat het volledige bedrag voor de crowdfundingscampagne voor Borski’s rustieke boshut behaald is. Dit was nooit gelukt zonder uw hulp.We willen bij deze hartelijk bedanken voor uw steun en betrokkenheid tijdens de campagne.

Vriendelijke groet,

Marieke Schatteleijn (boswachter Staatsbosbeheer)

2016
Vrachtwagens leveren kant-en-klaar hout bij de firma Teeuwen. Dit is geen hout uit de omringende bossen!

Houtkloverij Teeuwen

In vervolg op de eerdere inspraakronde van 29 januari sprak de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied op 13 mei opnieuw in bij de commissie Ontwikkeling.

Deze keer naar aanleiding van de verklaring van geen bedenkingen die het college wil af geven voor de aanvraag van houtzaag- en houtkloofactiviteiten e.d. op dit perceel.

De stichting verbaast zich er steeds weer over dat de gemeente Haarlem het belang van het Westelijk Tuinbouwgebied in het Bestemmingsplan onderschrijft maar daar in de praktijk voortdurend van afwijkt door ontwikkelingen toe te staan die niet in dat bestemmingsplan passen.

Ondanks verzoeken van de stichting is het college al jaren niet opgetreden tegen oneigenlijk gebruik van de agrarische gronden en illegale bouwsels. Nu meent het college niet anders te kunnen doen dan de situatie achteraf te legaliseren.

Er ontstond een levendige discussie over de gang van zaken. Commissieleden stelden kritische vragen aan de wethouder en vroegen naar ontbrekende gegevens.

De wethouder zegde toe de aanvraag mee terug te nemen naar het college en nader onderzoek te doen naar de in het verleden wel of niet afgegeven omgevingsvergunningen.

Wordt vervolgd.


2015
Plannen voor toekomstige ontwikkelingen van het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem vindt het nodig om nog eens goed na te denken over de toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied. Omdat de definitieve landschappelijke herstructurering eindeloos op zich laat wachten staat de ontwikkeling van het gebied stil. Uitgaande van het huidige Bestemmingsplan Binnenduinrand is er nu sprake van een status quo. Het gebied verloedert nog net niet maar zichtbare landschappelijke verbetering is ook niet.

Het stichtingsbestuur gaf het Bureau Erfgoed Perspectief de opdracht om samen met de leden van de werkgroep van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied de visie van de stichting op het gebied en de mogelijke opties voor de toekomst helder te formuleren.

Wij willen bouwstenen leveren voor een nieuw Landschapsbeheerplan voor het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem. We formuleren daartoe ideeën over de meest gewenste vorm van het toekomstig eigendom, beheer en onderhoud van deze landschapszone om daarmee het gebied duurzaam veilig te stellen.

De Stichting neemt dit initiatief omdat wij willen samenwerken met gemeente, provincie, waterschap Rijnland en ondernemers om het gebied te ontwikkelen. Wij zullen hen dan ook te zijner tijd benaderen om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.

Het wordt hoog tijd dat er besluiten worden genomen voor de lange-termijn-ontwikkeling van het Westelijk Tuinbouwgebied.

De Stichting vertrouwt erop dat hiermee opnieuw een impuls gegeven wordt aan de ontwikkeling van het gebied zoals het in 2002 was bedoeld in het Landschapsbeheerplan.


2015
Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem leidde fractieleden van D'66 per fiets rond door het gebied

D'66 rondgeleid door Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Op verzoek van D66 verzorgde de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem een rondleiding voor een vijftal fractiemedewerkers door het gebied.

Na een introductie over de verschillende deelgebieden en de betekenis van het gebied voor Haarlem, fietsten we door het gebied.
Zowel de cultuurhistorische aspecten als de knelpunten die de stichting tegenkomt in het gebied kwamen aan de orde. Dat leverde een interessante uitwisseling van standpunten op tussen de fractiemedewerkers en de rondleiders van de stichting. De rondleiders vertelden over de plannen met het gebied en de contacten hierover met gemeente, politiek en natuurorganisaties en onze wens om ook met eigenaren/ gebruikers te praten over de toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied.

Door de de uitwisseling van vragen en informatie en de discussies die dit opriep hebben we niet alles kunnen laten zien. Maar het gebied was bij de meesten van hen bekend.

Zowel de rondleiders als de fractiemedewerkers hebben de rondleiding als zinvol en plezierig ervaren.

2016
André Numan tijdens de rondleiding “Het landschap rondom Elswout

Rondleiding "Het landschap rondom Elswout, ontstaan en geschiedenis"

Op een zonnige zaterdag 23 april 2016 leidde André Numan, archeoloog en conservator van het Kathedraal Museum, een groep van ruim 30 geïnteresseerden rond in het gebied ten Westen van Elswout. Het landschap zoals we dat nu in de omgeving van Elswout kennen is gedurende duizenden jaren ontstaan. Natuurlijke processen liggen daaraan ten grondslag en daarnaast heeft de mens gedurende eeuwen het landschap naar zijn wensen gevormd en aangepast.

Een voorbeeld hiervan noemt André op de Zijweg die langs Elswout loopt. Hier is aan de hoogteverschillen goed te zien dat voor de aanleg van Elswout in 1634 veel duinzand werd afgegraven. Alleen aan de zuid- en westzijde van Elswout is nog oorspronkelijk duin aanwezig.

Bij het kruispunt Duinlustweg en Brouwerskolkweg, dus vlakbij de Brouwerskolk, vertelt André over de Haarlemse bierbrouwers die schoon water nodig hadden voor hun product. De Brouwersvaart is oorspronkelijk een zandvaart, genaamd Rampevaart. Deze werd in de vijftiende en zestiende eeuw gegraven door Pieter en Dirk Ramp ten behoeve van het afvoeren van het zand (voor de huizenbouw in Amsterdam). Bierbrouwers haalden vanaf de zestiende eeuw met waterschuiten schoon water uit het gebied. Dit water raakte vervuild door de daar gevestigde blekerijen. Daarom werd halverwege de zeventiende eeuw de Brouwerskolk (Nieuwe Colck) aangelegd.

De deelnemers reageerden enthousiast en noemden de rondleiding erg leerzaam.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem zal in de komende tijd bij haar rondleidingen blijvend aandacht besteden aan de cultuurhistorie van het gebied ten Westen van Haarlem.

2016
Dank u wel, anonieme donateur!

Dank u wel, anonieme donateur!

Sinds enkele jaren heeft de SWTH een groep van zo’n 450 vrienden opgebouwd.

Deze vrienden willen ook graag dat het Westelijk Tuinbouwgebied groen en open blijft.
Zij steunen ons met 10 Euro per jaar (of meer) en daardoor helpen zij ons dit doel te bereiken.

Tot onze verrassing komen er met enige regelmaat giften binnen van mensen die bij ons niet bekend zijn als Vriend van de Stichting. Daardoor zijn we ook niet in staat hen te bedanken voor deze o zo nodige steun. Ook kunnen we hen geen informatie over onze activiteiten toesturen of mailen.

Vandaar op deze plek een welgemeend "Dank u wel, anonieme donateur!"
U kunt er zeker van zijn dat uw geld goed besteed wordt.

2016
DEKA Tuin, de lichtmasten zijn meer dan drie meter hoog.

DEKA Tuin Vlaamseweg, oktober 2015

DEKA Tuin kreeg onlangs een omgevingsvergunning onder meer voor een dennenboomkwekerij.

Iedere Haarlemmer in de Zuid-West-hoek kent de kassen van de DEKA Tuin aan de Vlaamseweg.
In 2010 werd het tuincentrum aangekocht door Deka Tuin en de oude kassen vervangen door de huidige. Bij de aanleg is er een aantal zaken niet volgens de bestaande regelgeving gerealiseerd. Daartegen maakte de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem bezwaar. Het ging onder meer over het dempen van een sloot, aanleg van parkeerplaatsen op agrarische grond en te hoge bebouwing.

De bezwaren van SWTH hebben langdurig op de bureau’s van verschillende gemeentelijke afdelingen rondgezworven en ons burger-geduld werd ernstig op de proef gesteld. Uiteindelijk zijn er in 2014 onder leiding van Wethouder E. Cassee met DEKA Tuin afspraken gemaakt om een aantal zaken in overeenstemming te brengen met het Bestemmingsplan. Het ging vooral om de (hoger dan 3 meter) lichtmasten aan de Noordzijde en (te ruim) aangebrachte verharding met Stelcon-platen.

De gemeente gaat er in de onlangs verleende vergunning van uit dat DEKA Tuin de afspraken van 2014 is nagekomen. Helaas is dat niet het geval als het gaat om de lichtmasten aan de noordzijde en aangebrachte verharding met Stelcon-platen.

DEKA Tuin, Stelcon-platen op grond met agrarische bestemming

Uiteraard zal de SWTH de afdeling Handhaving hierover benaderen.

2015
De voormalige gerenoveerde dienstwoningen van Elswoutshoek aan de Elswoutslaan

Ontwikkelingen Elswoutshoek 2016

Voor de voorgeschiedenis en het standpunt van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem over het dossier Elswoutshoek: zie nieuwsarchief.

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft inmiddels de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een tweede huis op het landgoed afgewezen.

Hiervoor zijn verschillende weigeringsgronden aangevoerd die de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem in haar zienswijze 2012 ook al formuleerde.

 • de Wet WABO
 • de Provinciale Ruimtelijke Verordening
 • het landgoed ligt in het Natuurnetwerk Nederland, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur

De heer J.W. Slewe, eigenaar, en mevrouw Roos, Hart voor Bloemendaal, hebben hiertegen een zienswijze ingediend.

2016
 Eerste bankje in het Westelijk Tuinbouwgebied, Duinvlietsbos, geplaatst april 2014

Lustrumbankje

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem biedt vanwege haar vierde lustrum alle Haarlemmers een lustrumbankje aan om te kunnen genieten van het uitzicht over het Tuinbouwgebied. Dit bankje wordt geplaatst vlak bij 't Wapen van Kennemerland.
De Stichting plaatste in 2014 al een bankje in het Duinvlietbos.

VVD, bedankt voor de taart!

VVD, bedankt voor de taart!

Op vrijdag 12 februari ontvingen we in Elswout een taart van de VVD Haarlem en de VVD provincie Noord-Holland.

Groepsfoto, VVD, bedankt voor de taart!

De VVD organiseert elk jaar rond Valentijnsdag een taartenactie. Daarmee wil zij mensen en/of organisaties in het zonnetje te zetten voor hun bijzondere inzet voor de maatschappij en omgeving.

Dit jaar koos de VVD voor ons! Marco Wiesehahn, vicefractievoorzitter VVD provincie Noord-Holland, bood de taart ook namens de VVD Haarlem aan: "Het Westelijk Tuinbouwgebied is een rustpunt voor menig Haarlemmer. Daar hoor ik zelf ook bij. Als VVD bieden wij deze taart aan de stichting aan omdat zij met veel inzet en inmiddels al 20 jaar lang strijdt tegen de verrommeling en voor het behoud van het open gebied." Rob de Jong, fractievoorzitter VVD Haarlem voegt daaraan toe: "De vrijwilligers van de stichting verdienen deze waardering voor de jarenlange inzet voor het behoud van de groene buffer. De VVD Haarlem hecht veel waarde aan het behoud van de open groene ruimte in de stad omdat de stad naast het stedelijk karakter ook een groen karakter heeft."

Paula Warmerdam bedankte de VVD namens de stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem: "Onze stichting is dit jaar 20 geworden en dat vieren wij dit jaar met allerlei activiteiten. Met deze taart voelen wij ons helemaal jarig."

2016
 Fijne feestdagen voor alle bezoekers van onze site.

Nieuwsbrief nr. 2 2015

In onze nieuwsbrief schrijven wij over:

 • Rondleidingen en lezingen
 • Ontwikkelingen in het WTG
 • Plannen voor het gebied
 • Nieuwe voorzitter
 • 20-jarig bestaan en fotowedstrijd

en... wij wensen u fijne feestdagen.

2015
Koepel Nieuwe Bavo

Rondleidingen door het Westelijk Tuinbouwgebied

Voor vrienden en belangstellenden organiseert de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem rondleidingen door het Westelijk Tuinbouwgebied, meestal onder leiding van onze webmaster.
Hij vertelt boeiend over de historie van het gebied, de buitenplaatsen, hun vroegere bewoners en wat die her en der teweeg brachten.

We besteedden dit jaar aandacht aan de Stinzeplanten die in het voorjaar rijkelijk in het gebied groeien.

De IJzeren Eeuw en de Gouden Eeuw en de invloed die de bewoners van de buitenplaatsen hierop hadden, trokken in het late voorjaar en de zomer veel belangstelling.

In september zagen we hoe zanders, blekers, brouwers, tuinders en buitenplaatsbewoners het Westelijk Tuinbouwgebied gevormd hebben.

Interessant was de rondleiding over schuilkerken en godsdiensttwisten in het Westelijk Tuinbouwgebied, met als spectaculair hoogtepunt de beklimming van een van de torens van de nieuwe Bavo.
Na 272 treden zagen we met 45 vrienden en belangstellenden en een glas wijn in de hand de zon ondergaan over het Westelijk Tuinbouwgebied.
Daarna een rondleiding in het Kathedraal Museum onder leiding van de conservator. Het leverde veel enthousiaste reacties op.

In totaal hebben we dit jaar 165 vrienden en belangstellenden door het westelijk Tuinbouwgebied rondgeleid waaronder ook een speciale wandeling voor de Lionsclub Haarlem Spaarne.

In omliggende wijken zoals Bosch en Vaart en in het Het Zaeltje van Rosenhage gaven we in totaal vijf verschillende lezingen over het gebied.

Volgend voorjaar zullen weer de Stinzeplanten in het gebied aan de orde komen en verhalen over de historie van het gebied en zijn bewoners.

2015
Laatste ontwikkelingen Elswoutshoek.

Laatste ontwikkelingen Elswoutshoek

Een korte samenvatting.

December 2012 maakte de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem bezwaar tegen de splitsing van het Landgoed Elswoutshoek en de voorgenomen bouw van een tweede huis.

Hoewel Elswoutshoek niet binnen het Westelijk Tuinbouwgebied ligt, vallen het Westelijk Tuinbouwgebied en Elswoutshoek beiden binnen de Ecologische Hoofdstructuur, (tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland). Die structuur is ervoor om de ecologische samenhang tussen gebieden te handhaven en te verbeteren. De bouw van een tweede huis zal een belemmering vormen voor deze samenhang.

Elswoutshoek is landelijk gebied, ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland en is een Natura 2000 gebied. De plannen van de eigenaren staan haaks op Provinciale verordeningen, op de structuurvisie en het recente bestemmingsplan van Bloemendaal zelf.

Het landgoed is inmiddels opgesplitst in twee percelen, van revitalisering is nog nauwelijks sprake.

Inmiddels heeft dit dossier een ravage aangericht in de Bloemendaalse raad, zoals de afgelopen jaren te lezen was in diverse nieuwsmedia. De eigenaren kwamen hierin veelvuldig aan het woord over het onrecht hen aangedaan. Hierbij werd steevast voorbij gegaan aan het feit dat er op hun landgoed niet gebouw mag worden volgens bovengenoemde plannen, visies en verordeningen. Dat de gemeente Bloemendaal daar vanaf het begin niet duidelijk over is geweest en steken heeft laten vallen staat buiten kijf.

Na een time out, voor het zomerreces ingesteld door wethouder Jur Botter (D66), besloot het college in september dat het niet mee wil werken aan een bouwvergunning voor een tweede huis op het landgoed Elswoutshoek. D66 is inmiddels uit het college gestapt.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem gaat ervan uit dat het college van Bloemendaal uiteindelijk recht zal doen aan datgene wat is vastgelegd in Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000, Provinciale verordeningen en het Bestemmingsplan van de gemeente Bloemendaal.


2015
Wim Gerlagh nieuwe voorzitter Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem.

Mag ik mij even voorstellen?

Wim Gerlagh, 66 jaar, politicoloog en – sinds jongstleden september – uw nieuwe voorzitter.

Ik woon in het centrum van Haarlem en heb in de volkshuisvesting, in de financiële wereld en in het hoger onderwijs gewerkt.

In Amsterdam, mijn vorige woonplaats, heb ik mij bestuurlijk ingezet voor het behoud van monumentwaardige gebouwen en stadgezichten.

In Haarlem was zoiets er nog niet van gekomen. Leuk daarom dat Paul Marselje mij na mijn pensionering polste voor een bestuursfunctie bij SWTH.

Ik trof daar een club enthousiaste mensen aan, die al 20 strijden tegen de verrommeling van dit kwetsbare gebied en voor behoud van het open karakter ervan.
Ik steun hen hierin graag en hoop in de komende jaren met de stichting, en met omwonenden, eigenaren, gebruikers en overheden de basis te leggen voor een duurzame ontwikkeling van wat ik zelf altijd "De Tuin van Haarlem" noem.

2015
Speenkruid.

Nieuwsbrief nr.1 2015.

In onze nieuwsbrief schrijven wij over:

 • Onze rondleidingen in het Westelijk Tuinbouwgebied.
 • Wat speelt er in het Westelijk Tuinbouwgebied?
 • Plannen voor ontwikkeling van het Westelijk Tuinbouwgebied.
 • De steun van onze vrienden.
 • Voorbereidingen voor de viering van het 20 jarig bestaan van de stichting.
 • En..... de plaatsing van de winnende foto!

Lees de nieuwsbrief.


2015
Geen bebouwing op Tennispark Duinvliet.

Geen bebouwing Tennispark Duinvliet

Geen bebouwing op tennispark Duinvliet.
De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied is blij dat er geen bebouwing komt op tennispark Duinvliet. We hopen dat Xander en Manja zich zullen inspannen om met de aangekondigde verbeteringen van de banen ook de lichthinder van het tennispark aan te pakken. Wij wensen hen veel succes!

2015
Afscheid voorzitter John Veltman, toespraak Leendert Meesz.

Afscheid voorzitter John Veltman

John Veltman heeft na 4 jaar afscheid genomen als voorzitter van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem.

Met pijn in het hart vond hij het tijd worden het stokje aan een jonger iemand over te dragen.

John heeft zich met hart en ziel ingezet voor onze stichting en voor het Westelijk Tuinbouwgebied, waarvan de laatste drie jaar als voorzitter.

Mede dank zij hem zijn we een professionele vrijwilligersgroep geworden die onder zijn leiding goede contacten heeft opgebouwd met gemeente en ambtenaren, met een aantal tuinders en pachters in het gebied, met wijkraden en milieu organisaties.

De noodzaak om niet alleen ongewenste ontwikkelingen tegen te houden maar ook gewenste ontwikkelingen in gang te zetten heeft door zijn inzet geresulteerd in een inventarisatie hoe dit aan te pakken.

Dankzij John kreeg ook de vriendenclub echt gestalte. Deze inzet resulteerde in ruim 450 vrienden die onze doelstelling, het groen en open houden van het het Westelijk Tuinbouwgebied, ondersteunen.

We hebben John in het zonnetje gezet en met begrip en enige weemoed afscheid van hem genomen.

Als dank voor al zijn goede werken kreeg hij een ticket voor het Geschiedenisfestival. Ook Leendert Meesz, schepen van Overveen, keerde terug uit het verleden om hem te bedanken voor zijn inzet voor het Westelijk Tuinbouwgebied.

We zullen John missen, maar gelukkig heeft hij een enthousiast opvolger, Wim Gerlagh.


2015
Piet Kelder

In memoriam Piet Kelder

Piet Kelder, de nestor van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem overleed op 29 april 2015, op zijn 93e verjaardag. Piet was in 1996 mede-oprichter van de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied.

Hoewel hij de laatste jaren niet meer deel kon nemen aan onze vergaderingen, bleef hij steeds meedenken over de uitvoering van plannen voor het gebied.

Vanaf het midden van de jaren ’80 werkte Piet in talloze commissies voor het ontwikkelen van het Westelijk Tuinbouwgebied en was hij mede-verantwoordelijk voor het ontwerp voor het Stadsnatuurpark.

Met Piet verliezen wij een groot inspirator, een gedreven medestander en een beminnelijk mens.

We zullen hem vooral gedenken door zijn werk voor het gebied voort te zetten.

Het bruggetje over de Marcelisvaart, ter hoogte van het Koeienpaadje, noemen wij altijd het “Piet Kelder-bruggetje”.


2015
Perceel te koop in het Westelijk Tuinbouwgebied sinds 2014

Stichting Westelijk Tuinbouwgebied formuleert kansen en bedreigingen WTG

Het Bestemmingsplan Binnenduinrand wordt in 2017 herzien. Ter voorbereiding analyseerde de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem de sterke en zwakke punten van het Westelijk Tuinbouwgebied en de kansen en bedreigingen.

De analyse is onderdeel van onze plannen met het gebied waarover wij in gesprek zijn met de gemeente.


2015
Een rondleiding voor vrienden en belangstellenden over het Westelijk Tuinbouwgebied en de IJzeren Eeuw.

Het Westelijk Tuinbouwgebied en de IJzeren Eeuw

Een handvol hoofdpersonen uit de IJzeren Eeuw woonde op de landgoederen en buitenplaatsen rond het Westelijk Tuinbouwgebied.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied organiseerde op 20 mei een wandeling met een boeiende uiteenzetting over de bewoners van de buitenplaatsen en hun bemoeienissen met de IJzeren Eeuw.

De belangstelling was groot. Circa 23 vrienden en belangstellenden meldden zich bij de poort van Elswout.

Aan de orde kwam: de rol van de buitenplaatsers in De Nederlandsche Bank, de Nederlandsche Handelsmaatschappij, de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, de wapen- en slavenhandel en hun invloed op ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

De invloed van de vroegere bewoners van de buitenplaatsen op het gebied zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar.


2015
Firma Teeuwen bezorgt haardhout gratis in de wijde omtrek.

SWTH bij Commissie Ontwikkeling over houtzagerij Teeuwen

Tijdens de zitting van de Raadscommissie Ontwikkeling van 29 januari 2015 stelde de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem de Commissie op de hoogte van onze grote zorgen over het voornemen van de gemeente Haarlem om een houtzagerij in het Duinvlietsbos toe te staan. In november 2014 diende de Stichting al zienswijze in.

De PvdA wil graag een brief van de wethouder ontvangen waarin wordt gemeld hoe het er voor staat met handhaving in het gebied.

Het CDA is van mening dat -als er een handhavingsverzoek komt- de gemeente moet reageren.

Paula Warmerdam meldt, dat er niet altijd actie wordt ondernomen.


2015
Tennispark Duinvliet niet vervangen door huizen!

Tennispark Duinvliet

Standpunt Stichting Westelijk Tuinbouwgebied over Tennispark Duinvliet: Geen bebouwing!


2015
Start van de rondleiding voor wijkraadsleden in het Westelijk Tuinbouwgebied, oktober 2014.

Rondleiding wijkraden Westelijk Tuinbouwgebied

Op 10 oktober 2014 organiseerde de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem een rondleiding voor leden van wijkraden uit de directe omgeving.De belangstelling kwam deze keer van wijkraadsleden uit Oosterduin en Ramplaan.

Onze rondleider illustreerde de historie van het gebied en het belang ervan voor het Haarlem van vandaag aan de hand van spannende en vermakelijke anekdotes.

De invloed van Haarlemse bouwers en brouwers, Amsterdamse burgemeesters en bankiers, het Westelijk Tuinbouwgebied in oorlog, wapen- en slavenhandelaren, tankgrachten en de mogelijkheden voor natuurherstel kwam allemaal aan bod.

De wijkraden hadden veel interesse in de recente ontwikkelingen in het gebied.

De plannen die de stichting samen met de gemeente Haarlem ontwikkelt, vonden veel bijval in het gezelschap.

De middag werd afgesloten met de constatering dat het gebied in veel opzichten bijzonder waardevol is voor Haarlem en de Haarlemmers en dat er nog veel water door het Spaarne moet vloeien voordat de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied opgeheven kan worden.


2014
Foto Wouter Meijer (geboren 1940), ex-bestuurslid Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem.

Interview Wouter Meijer

Wouter Meijer woonde een groot deel van zijn jeugd aan de Lorentzkade, hij kijkt met plezier terug op de tijd dat hij in het Westelijk Tuinbouwgebied speelde.

Interview Wouter Meijer. [pdf]

2014
Zicht vanaf de Randweg: Bloemenpracht in het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem.

Nieuwsbrief nr.2 2014.

In onze nieuwsbrief schrijven wij over:

 • Onze rondleidingen in het Westelijk Tuinbouwgebied.
 • De ontwikkeling van het Westelijk Tuinbouwgebied.
 • De verantwoording van het financiële beleid van de stichting.
 • De vriendenwerving, halen we 400 vrienden?
 • Onze zoektocht naar vervanging voor onze penningmeester en voorzitter.
 • En..... de plaatsing van de winnende foto!

Lees de Nieuwsbrief.

2014
Werkgroep Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem in gesprek met een geïnteresseerde voorbijganger, september 2014

Feest Ramplaankwartier, ook voor swth!

Op 20 september was het weer wijkfeest in het Ramplaankwartier.

Het is traditie dat de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem op die dag de feestgangers informeert in een marktkraam.

Dankzij het schitterende weer was het een gezellige drukte en aan het eind van die dag telde de stichting 14 nieuwe vrienden!

2014
Rondleiding ambtenaren. Uitleg bij het Piet Kelderbruggetje.

Rondleiding ambtenaren

Rondleiding in het Westelijk Tuinbouwgebied voor ambtenaren, 2 juli 2014

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem organiseerde dit jaar weer verschillende rondleidingen voor vrienden en belangstellenden. Op 2 juli voor politici en ambtenaren.

Door het mooie weer kon iedereen genieten van de prachtige omgeving en het uitzicht over het gebied. De aanwezigen kregen uitleg over de betekenis van het gebied: de bufferfunctie die het heeft, de openheid, het schone water en dientengevolge waardevolle flora en fauna. De rondleider schetste de cultuur-historische waarden van het gebied en hield een pleidooi voor een meer milieuvriendelijk beheer van het weiland ten oosten van het Koeienpaadje. Als voorbeeld noemde hij de kansen die gecreëerd kunnen worden voor akkervogels.

De afsluiting van wandelpaden door eigenaren kwam aan de orde. Niet iedereen bleek hiermee bekend.

Er werd gesproken over een mogelijke voortzetting van de houtzagerij in het Duinvlietbos. Dit is een voorbeeld van een situatie die niet overeenkomt met het Bestemmingsplan. De stichting protesteert hier al jaren tegen.

De stichting wil – in overleg met gemeente en eigenaren in het gebied - onderzoeken of de 'recreatieve nevenfunctie' uit het Landschapsbeheerplan beter gestalte kan krijgen. Onze aandacht gaat vooral uit naar het weer openstellen van wandelpaden.

We hopen uiteraard dat mede door deze rondleiding de belangstelling en waardering voor het Westelijk Tuinbouwgebied blijft leven onder politici en ambtenaren.


2014
Bankje Duinvlietbos dankzij Univé, Steuntje in de Rug

Bankje Duinvlietbos

Stichting Westelijk Tuinbouwgebied onthult bankje in het Duinvlietbos

Met het 'Steuntje-in-de-rug' van de Coöperatieve Verzekeringsmaatschappij Univé kan de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem voor haar vrienden een bankje plaatsen in het Duinvlietbos.

Op de kruising van twee paden in het bos, waar wandelaars elkaar ontmoeten en tijd hebben voor een praatje. Bij uitstek een geschikte plaats om te genieten van de rust in dit prachtige gebied of om uit te rusten na een wandeling.

Woensdag 16 april hebben wij het bankje ingedronken, met vertegenwoordigers van Univé, Staatsbosbeheer, onze stichting en enkele vrienden. Het was een genoeglijke bijeenkomst.

Het plaatje op de rugleuning geeft informatie over de sponsor en de stichting. Een QR code op dat plaatje leidt smartphone-gebruikers rechtstreeks naar de website van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied.

Wij verwachten dat natuurliefhebbers veelvuldig gebruik maken van de mogelijkheid hier te genieten van de natuur.

2014
Zicht vanaf de Randweg: Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem.

Nieuwsbrief nr.1 2014.

In onze nieuwsbrief schrijven wij over:

 • informatie over rondleidingen in het gebied
 • plaatsen van een bankje in het Duinvlietsbos
 • informatie over plannen voor ontwikkeling van het Westelijk Tuinbouwgebied
 • de aanwas van vrienden die onze stichting van harte ondersteunen

Lees de nieuwsbrief.


2014
Jaarverslag 2013.

Jaarverslag 2013

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem presenteert hierbij het jaarverslag en financieel verslag 2013.

Lees het Jaarverslag.


2014
Schets nieuwbouw Landgoed Elswoutshoek

Elswoutshoek, aantasting ecologische hoofdstructuur

Omwonenden maken zich grote zorgen over de bouw van twee woningen, een schuur en infrastructuur op het landgoed Elswoutshoek. Zij zijn van mening dat deze bouw de hoog gekwalificeerde natuur en landschap van het landgoed Elswoutshoek en de omgeving ervan ernstig zal aantasten.

Ons Bloemendaal, de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied schreven gezamenlijk aan de gemeenteraad van Bloemendaal om hun zorgen kenbaar te maken.

Lees meer over Elswoutshoek en de aantasting van de ecologische hoofdstructuur.
December 2012

Buitenkant flyer Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem, najaar 2014; zicht op roze en rood bloeiende velden.

Najaarsactie: word vriend!

Ook dit najaar bezorgen we in de wijken rond het Westelijk Tuinbouwgebied huis aan huis onze nieuwe flyer met informatie over het gebied EN de oproep om vriend te worden.

Bij de samenwerking met plaatselijke en provinciale overheden is het erg belangrijk dat we over een ruime achterban beschikken. Uw vriendschap en dus: uw stem voor het groen en open Westelijk Tuinbouwgebied telt mee!

Op dit moment zijn er zo’n 300 betalende vrienden (elke vriend betaalt slechts een tientje per jaar) en dit jaar gaan we voor de 500!! We hopen dat u meedoet door vriend te worden.

Was u al vriend...?? Beschouw dan deze oproep als uitnodiging om de mooie plaatjes van de flyer te bekijken.

2014
Deelgebied Zuid, Landschapsbeheerplan Westelijk Tuinbouwgebied

Een goed plan met nieuwe kansen

De Gemeente Haarlem stelde in 2002 het Landschapsbeheerplan (link) voor het Westelijk Tuinbouwgebied vast. Staatssecretaris Bleker bezuinigde vervolgens zo fors op natuur dat die plannen slechts voor een heel klein deel werden gerealiseerd.

Wethouder Lukas Mulder wil samen met de Provincie en de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied het Landschapsbeheerplan nieuw leven inblazen.

Dit biedt kansen om het open karakter van het gebied te versterken, recreatief medegebruik mogelijk te maken en de natuurwaarden verder te ontwikkelen.
Al deze punten staan in de 'Agenda Groen' van de Provincie Noord-Holland en in het 'Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand'.

Dit kan als de provincie het Tuinbouwgebied weer in de Ecologische Hoofdstructuur opneemt.

De stichting kijkt uit naar de samenwerking met Provincie en gemeente Haarlem om deze plannen voor het Westelijk Tuinbouwgebied te realiseren.

2014
Gedenkplaat Steuntje in de Rug Univé

'Steuntje in de Rug' voor Westelijk Tuinbouwgebied

De ledenraad van Coöperatieve Verzekeringsmaatschappij Univé ondersteunt projecten met een 'Steuntje in de Rug'.

Met een Steuntje in de Rug steunt Univé elk jaar drie projecten in Haarlem die een steuntje in de rug voor een goed doel goed kunnen gebruiken.

De Ledenraad nomineerde de stichting 'Herstel Hildebrand Monument', de voetbalvereniging 'Zwanenburg' en de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied voor de prijzen.
De SWTH hoorde tot haar vreugde dat zij de eerste prijs, 3000 Euro, gewonnen heeft!

Donderdag 13 februari werden de prijzen tijdens een feestelijke receptie door Univé uitgereikt.

Wat doen we met het Steuntje?

We willen samen met Staatsbosbeheer een mooi bankje (met een mooie rugleuning!) in het Duinvlietsbos plaatsen voor onze Vrienden en voor mensen die houden van natuur.
Een bankje om te genieten van rust in dit prachtige wandelbos met zijn rijke historie of om uit te rusten na een wandeling door het gebied.

Wij willen de oude padenstructuur in het Westelijk Tuinbouwgebied weer openstellen voor gebruik.

Wij danken Univé hartelijk voor hun Steuntje aan onze stichting.


2014
 Keizerskroon Feestlocatie mag niet van de Raad van State.

Keizerskroon geen feestlocatie

Op 16 oktober 2013 deed de Raad van State uitspraak in de zaak van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem versus de Fablo Tennishal van de firma Thoolen. Het ging over twee aspecten:

 1. Hoe lang mag er getennist worden in de bollenhal?
 2. Mag een zelfstandige horecavoorziening in het Westelijk Tuinbouwgebied?
 1. De Raad van State stelde Thoolen in het gelijk, de tennishal mag langer open blijven.
 2. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem had bezwaar gemaakt tegen een zelfstandige horecavoorziening terwijl de bestemming "Agrarische doeleinden met landschappelijke waarden" is.

De Raad van State stelde de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem in het gelijk en bevestigde dat de zelfstandige horeca in de bloembollenloods in strijd is met het bestemmingsplan. De Raad droeg de gemeente Haarlem op om handhavend op te treden.

De Stichting is blij met deze uitspraak. Wel vinden we het jammer dat een perceel in een agrarisch gebied een groot deel van het jaar gebruikt mag worden voor niet-agrarische activiteiten zoals tennissen.

De Stichting voert niet graag gerechtelijke procedures maar wil liever, samen met de eigenaren, werken aan een groen en open Westelijk Tuinbouwgebied.


2013
Hoog hekwerk langs de Marcelisvaart belemmert wandelaars
Hoog hekwerk met Verboden Toegangsbord langs de Leendert Meeszstraat belemmert wandelaars
Verboden Toegangsborden aan de Leendert Meeszstraat belemmeren wandelaars

Thoolen maakt paden ontoegankelijk

U heeft het vast en zeker gemerkt: de firma Thoolen maakt sinds een aantal jaren van ouds bewandelbare paden in het Westelijk Tuinbouwgebied ontoegankelijk.

U weet misschien ook dat volgens het Bestemmingsplan: "gestreefd zal worden naar recreatief medegebruik". De gemeente Haarlem wil blijkbaar dat wandelaars kunnen wandelen in het gebied.
Thoolen doet precies het omgekeerde en belet met grote hekken en borden "Verboden Toegang" wandelaars te wandelen.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied protesteert al jaren tegen deze afsluitingen.

We willen aantonen dat de paden al dertig jaar publiek toegankelijk waren en dat zij daarom niet door een eigenaar mogen worden afgesloten.

Stuur foto's met locatie en datum of meld u aan voor een interview, want ook dat kan helpen!


2013
 

Financieel jaarverslag 2012

Het financieel jaarverslag van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem is online.


2013

Sassen verliest beroep Raad van State

Sassen vond dat de gemeenteraad van Haarlem in het bestemmingsplan ten onrechte geen mogelijkheid voor een bedrijfswoning heeft opgenomen. Het beroep werd afgewezen omdat het perceel is

[...] bestemd ten behoeve van een hoveniersbedrijf en voor het hobbymatig houden van paarden. Dit betreft geen (volwaardige) agrarische activiteiten.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem is blij met deze uitspraak. Het voorkomt verdere verdichting van het gebied. De stichting is van mening dat het gebied open moet blijven.


2013
Verschoor heit voor de uitspraak in beroep

Hoe zeker van je zaak kun je zijn?

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied maakte bezwaar tegen een tweede, grote loods bij de firma Verschoor. Deze loods verdicht het middengebied van het Westelijk Tuinbouwgebied dat volgens het bestemmingsplan open moet blijven.
Verschoor zegt de loods nodig te hebben voor verwerking van bloemen en planten die hij deels van buiten het Westelijk Tuinbouwgebied aanvoert.
De Stichting pleit voor verwerking op de plaats van herkomst.

De commissie Beroep-en-Bezwaarschriften heeft nog geen uitspraak gedaan. Toch is Verschoor al met heien begonnen. Waarom loopt Verschoor vooruit op de uitspraak? Is hij zeker van zijn zaak door de reactie van de voorzitter van deze commissie, die bij ons de indruk wekte ondernemers te bevoordelen?


2013

Nieuwsbrief nummer 2, 2013

Onze nieuwsbrief bevat onder andere:

 • Rondleidingen door het gebied
 • Nieuws over de historische boerderij Elswout
 • Zitting Raad van State over tennishal Fablo
 • De Nieuwe Akker, de biologsch-dynamische tuin in het Westelijk Tuinbouwgebied
 • Met de gemeente nieuwe plannen maken voor het gebied
 • Op naar 300 vrienden!
Lees de nieuwsbrief! [pdf]
2013

Stichting vecht voor Tuinbouwgebied Interview over een uniek gebied

Wat weet u over het Westelijk Tuinbouwgebied?

Bewoners van Haarlem en omstreken maken graag een ommetje door het gebied, picknicken in Elswout, genieten op een terrasje van het uitzicht of joggen er fanatiek.

Toch weten weinig mensen iets over de achtergrond van het gebied of over de gevaren die het gebied nog steeds bedreigen.

Ruud Vader, journalist van het Weekblad Kennemerland Zuid, verdiepte zich in achtergrond en doelstelling van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied en schreef een indringend artikel[pdf].

De stichting verwacht dat dit artikel de interesse van de lezers voor dit gebied wekt en dat de lezers zich aanmelden voor een rondleiding door het gebied. En dat die lezers, eenmaal overtuigd van de unieke schoonheid van het gebied, zich melden als vrijwilliger om de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied te ondersteunen.


2013

Fablo-winter duurt acht maanden!

Het Bestemmingsplan Binnenduinrand vereist dat de activiteiten in het Westelijk Tuinbouwgebied "agrarische activiteiten met landschappelijk waarden" moeten zijn.

Tennis is geen "agrarische activiteit".

Toch mag tennis tijdens het "winterseizoen" in de Fablo-hal, de bollenschuur van Thoolen. Volgens de gemeente loopt het "winterseizoen" van 1 oktober tot 1 april.

Volgens Thoolen houdt het winterseizoen pas op als er bollen binnenkomen maar dan duurt de winter volgens Thoolen minstens acht maanden!
Thoolen exploiteert het partycentrum "De Keizerskroon" in de bollenschuur terwijl partyen evenmin een "agrarische activiteit" is. Volgens de gemeente mag dat als ondergeschikte horeca-activiteit tijdens het tennisseizoen.

Op overtreding staat een dwangsom van 10.000.= Euro met een maximum van 70.000.= Euro. De gemeente treedt handhavend op.
Thoolen ging in beroep, de gemeente had de indruk gewekt dat het mocht.

De rechtbank gaf Thoolen gelijk en Thoolen rekt het "winterseizoen" op van 1 oktober tot 1 juni.

De stichting stelt beroep in bij de Raad van State. Uitspraak volgt mogelijk medio september.

Zie bijgaand verslag van het Haarlems Dagblad over deze zitting.


2013

Houtmanpad wint beroep Raad van State

Het college van B&W verleende een omgevingsvergunning aan de gemeente Haarlem voor het (ver)bouwen van vijf bruggen en het kappen van zeven bomen op het perceel nabij Houtmanpad nummer 1 te Haarlem.
De Stichting Houtmanpad stelde beroep in.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

 • verklaart het hoger beroep gegrond;
 • vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem;
 • veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Haarlem tot vergoeding van de proceskosten van de Stichting Houtmanpad;
 • gelast dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlem aan de stichting Stichting Behoud Houtmanpad e.o. het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 776,00 (zegge: zevenhonderdzesenzeventig euro) voor de behandeling van het beroep en het hoger beroep vergoedt.
De volledige uitspraak van de Raad van State.
2013
Aanvraag bestemmingsplanontheffing voor Horeca-onderneming in Boerderij Elswout

Hotel-restaurant-biertuin Boerderij Elswout gaat niet door

Aanvraag bestemmingsplanontheffing Horeca-onderneming Boerderij Elswout ingetrokken.

De boerderij van Elswout behoudt haar agrarische bestemming, blijkt uit de reactie van de gemeente Bloemendaal op de ingediende zienswijzen over het Ontwerp Bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Bloemendaal.

De aanvraag voor een bestemmingsplanontheffing om hier een hotel-restaurant-biertuin te vestigen is ingetrokken. Mogelijk hebben de ingediende zienswijzen, waaronder die van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied, toch indruk gemaakt. De stichting is blij dat de boerderij weer gebruikt gaat worden als pension-stalling.


2013
Deze boomstobbe aan het Houtmanpad zou kunnen verdwijnen door nieuwe 'Verordening Bomen en Houtopstand'

Burgeropstand voor houtopstand

Haarlemse burgers in opstand tegen de nieuwe Verordening Bomen en Houtopstand

Haarlemse burgers kwamen massaal in opstand bij de Commissie beheer, Wethouder Van Doorn trekt Verordening al vóór de mondelinge behandeling terug.

De felle kritiek met opmerkingen als: "Een on-demokratische werkwijze", "een inhoudelijke zwakke onderbouwing", "zonder kapvergunning geen bezwaarmogelijkheid" van Stichting Behoud Houtmanpad, de Haarlemse bomenwachters, de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem en de omwonenden van de Bakenessergracht was voor wethouder Van Doorn voldoende om de nota ter plekke in te trekken. Hij gaat eerst in gesprek met de Haarlemse-bomenwachters voor hij een nieuwe regeling indient.

Voor de raadsleden een geheel nieuwe ervaring: "Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt!"

De raadsleden hebben wel meegemaakt dat wethouder Van Doorn stelselmatig maling heeft aan bewoners. Dat Van Doorn zich iets zal aantrekken van de gebeurtenissen valt ernstig te betwijfelen.


2013

Geld Houtmanpad geritseld

Provinciale Staten veranderen de spelregels tijdens de wedstrijd.

Door de spelregels met terugwerkende kracht te wijzigen is er toch geld voor het Houtmanpad. Lees meer over de schandalige streken van het provinciaal bestuur op de site van Houtmanpad is Mooi Zat!


2013
Wethouder Van Doorn afgetreden, screenshot Twitter

Wethouder Van Doorn stapt op

Wethouder Van Doorn is afgetreden. Hij had door zijn Rob van Doorn, overzicht wethoudersportefeuille en daarbij behorende overlegverbanden [pagina verwijderd van website gemeente Haarlem] een zeer grote invloed op de ontwikkelingen in het Westelijk Tuinbouwgebied.

Hij was verantwoordelijk voor het Ecologisch Beleidsplan, Haarlemse Stadstuinbouw, Houtmanpad, ontwikkeling, wijkraden, wijkcontracten, groen, natuur en landschap, bodem, , stedelijk groen en landschap [Kadernota Stadsnatuurpark verwijderd van de website van GroenLinks Haarlem] lid Contactoverleg Nationaal Park Zuid-Kennemerland, lid Portefeuillehoudersoverleg Milieu, Groen en Water Zuid-Kennemerland, lid Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Zuid-Kennemerland.

Onzekere tijden breken aan.

juni 2013
Horeca-onderneming in boerderij Elswout bedreiging landgoed

Toekomstig hotel-restaurant-brasserie boerderij Elswout bedreigt EHS

Na de dreiging van nieuwbouw in de Ecologische Hoofdstructuur op Elswoutshoek, verkwanselt de gemeente Bloemendaal weer een rijksmonument in de EHS.

In de herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied van de Gemeente Bloemendaal verandert de boerderij van Elswout in een hotel met restaurant, brasserie, wijn- en biertuin. Het is een rijksmonument. Er komt nog een parkeerterrein van maar liefst 2100 m2! Dat betekent een enorme toename van de verkeersbewegingen en een veel grotere uitstoot van CO2 in een uniek natuurgebied. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied protesteert in haar zienswijze Hotel in Boerderij Elswout [pdf] tegen deze wijziging.


2013
Concept Ecologisch beleidsplan Gemeente Haarlem

Zienswijze SWTH Concept Ecologisch beleidsplan Gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem heeft het concept Ecologisch Beleidsplan ter inzage gelegd. De Stichting heeft haar zienswijze op dit concept [pdf] bij de gemeente ingediend. https://www.haarlem.nl/fileadmin/A-Z/Ecologie/Ecologisch_beleidsplan_geheel_klein_v2.pdf [Document verwijderd van de website van de gemeente Haarlem]


2013
Thoolen sluit Marselisvaartpad, Gemeente Haarlem handhaaft niet.

Marcelisvaartpad afgesloten

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem betreurt het zeer dat het Marcelisvaartpad vanaf 2010 door de pachter voor een groot deel is afgesloten voor wandelaars.

De gemeente Haarlem zegt niets te kunnen ondernemen, omdat het pad particulier eigendom is.

Volgens de afdeling Vastgoed is het een openbaar pad, omdat het al 20-30 jaar niet afgesloten is geweest (wegen-verkeerswet). In het Bestemmingsplan Binnenduinrand staat dat de gemeente het Westelijk Tuinbouwgebied beter toegankelijk wil maken door recreatieve verbindingen. Het afsluiten van bestaande paden is daarmee in tegenspraak.

Op dit moment lijkt het erop dat de SWTH weinig medestanders kan vinden die tijd en menskracht willen steken in verder onderzoek. Wij zijn van mening dat dit onderzoek er zeker moet komen.

Daarom: bij dezen een oproep:

Wilt u ons helpen bij dit onderzoek, heeft u oude foto’s van het open Marcelisvaartpad (ook het gedeelte tot aan de Randweg!), laat het ons weten via het secretariaat. Alvast dank voor uw hulp!


Maart 2013

Nieuwsbrief Maart 2013

De Nieuwsbrief is uit.


maart 2013
Het Wapen van Kennemerland kapt bomen en bouwt in de zichtlijn

Bomenkap en bouw bij Het Wapen van Kennemerland

Eind vorig jaar zijn aan de zuidoostkant van Het Wapen van Kennemerland bomen gekapt en niet veel later verrezen er een nieuwe gebouwtje en een schutting.

Omdat wij geen meldingen van vergunningen hebben gezien en omdat door het nieuwe gebouw de zichtlijn op Haarlem nog verder verstoord wordt, hebben wij contact opgenomen met de afdeling Handhaving. Tot nu toe ziet de afdeling Handhaving geen reden om in te grijpen. Zo gauw we meer weten, publiceren wij dat uiteraard.


Maart 2013
Bomen Houtmanpad die worden gekapt

Demonstratie Houtmanpad

Stichting Behoud Houtmanpad demonstreerde op 18 november 2012 tegen de gemeentelijke plannen met het Houtmanpad. Zij hing zwarte linten aan de bomen die gekapt gaan worden.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied steunt dit initiatief en benadrukt haar standpunt:

 1. Fietspad prima, maar niet zoals de gemeente het nu wil.
 2. Het Westelijk Tuinbouwgebied heeft belangrijke natuur- en cultuurwaarden die volgens het Bestemmingsplan Binnenduinrand behouden moeten worden.
 3. Tot die natuurwaarden hoort het Houtmanpad met zijn karakteristieke bomen en hagen.

Lees meer over de demonstratie.
november 2012

Aanvraag bestemmingsplanontheffing voor hotel Elswout

Hotel Elswout, bestemmingsplanontheffing

De eigenaar van de Oranjerie Elswout praat met Staatsbosbeheer over de exploitatie van de boerderij Elswout als hotel.

"De vestiging van een brasserie en hotel aan de Elswoutslaan 24 veroorzaakt dagelijks circa 200-300 extra verkeersbewegingen op de Elswoutslaan en de Zijweg, een toename circa 10 % in verkeersintensiteit." Lees er meer over in het Principeverzoek bestemmingsplanontheffing hotel Elswout [pdf].
september 2012

Eerste Herziening Binnenduinrand, zienswijze Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

De gemeente Haarlem heeft op 7 juni 2012 een ontwerpbestemmingsplan 1e Herziening Binnenduinrand ter inzage gelegd. De Stichting heeft haar zienswijze op deze herziening bij de gemeente ingediend.

Lees de Zienswijze Eerste Herziening Bestemmingsplan Binnenduinrand [pdf].
juni 2012

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied, Beleidsplan

De Stichting heeft het Beleidsplan 2012 goedgekeurd.

Lees het Beleidsplan [pdf].
april 2012


Haarlemse Handhaving? Wassen Neus!

Haarlemse Handhaving, Twaalf magere jaren van onbetrouwbaarheid trekken een spoor van vernieling door het Westelijk Tuinbouwgebied. De Dorre Boom in het stadswapen symboliseert de rampzalige gevolgen. Lees meer Haarlemse Politiek Onbetrouwbaar.
maart 2012

Oproep demonstratieve wandeling 18 november

Haarlem Laat je Horen!

Op zondag 18 november 2012 werd er een laatste demonstratie georganiseerd door de Stichting Behoud Houtmanpad e.o. waarbij de Haarlemmers nogmaals de gemeente laten weten het NIET EENS te zijn met de plannen voor de aanleg van een asfalt fietspad langs het Houtmanpad.

Wie tegen het onnodig kappen van bomen en Elzenhakhoutstoven (die onder meer het pad zijn karakteristieke aanzicht geven), het vervangen, verlagen en aanleggen van fietsbruggen en het dempen van een deel van de Brouwersvaart is
kom zondag 18 november a.s. naar:

Houtmanpad 33, parkeerterrein tegen over de basisschool Focus
(begin van het Houtmanpad aan de stadskant)

Lees hier het verslag van de demonstratieve wandeling Behoud Houtmanpad.
november 2012

Bomenkappen aan het Houtmanpad

Houtmankap

De gemeente kapt de oude populieren die dit stukje Houtmanpad zijn karakteristieke uitstraling geven. Hoezo, behoud van cultuurhistorische waarden?
juli 2012

Westelijk Tuinbouwgebied, rondleiding politici

Dinsdag 12 juni organiseert de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem een rondleiding voor Haarlemse gemeenteraadsleden en statenleden Provincie Noord Holland. Stadsdichter Sylvia Hubers las een voor deze gelegenheid geschreven gedicht over het gebied voor in het Duinvlietsbos.

Lees de rest van de rondleiding voor politici door het Westelijk Tuinbouwgebied.
juni 2012

Handhaving openingstijden Fablo tennishal in het Haarlems Dagblad

Het Haarlems Dagblad heeft een artikel over de handhaving van de openingstijden van de Fablo tennishal.
26 maart 2012

Protest Fablo tennisser

We worden benaderd door mensen die onaangenaam verrast zijn door het feit dat in de Fablo tennishal niet na 1 april getennist mag worden.

Laten we daarover duidelijk zijn: zowel het tennissen na 1 april als de aanwezigheid van een zelfstandige horeca-onderneming zijn (al vele jaren) illegaal, want strijdig met het Bestemmingsplan Binnenduinrand. Het Westelijk Tuinbouwgebied heeft een agrarische bestemming waar dit soort niet-agrarische activiteiten verboden zijn.
Er mag getennist worden van 1 oktober tot 1 april. Dat is regel.

Als de eigenaar van de Fablo tennishal bewust de regels aan zijn laars lapt, dan is dat zijn risico. De eigenaar wist al sinds oktober 2011 dat de hal na 1 april niet meer voor tennissen gebruikt mag worden.

We begrijpen dat tennisliefhebbers (onwetend van deze achtergronden) zich gedupeerd voelen, maar meldt u zich niet bij ons. vraag de eigenaar van de Fablo tennishal om de brief van de afdeling Meldpunt afdeling Handhaving Haarlem Bebouwde Omgeving [pagina verwijderd door de gemeente Haarlem] gemeente Haarlem van 23 november 2011 en overtuig uzelf.
27 maart 2012

Houd Hout, stadsgedicht Houtmanpad

Sylvia Hubers, stadsdichter van Haarlem, schreef Houd Hout, een gedicht over het Houtmanpad.

HOUD HOUT

Tuurlijk, ik ben behoudend
ik houd van het Houtmanpad.
Racen over de fietssnelweg?
Geef mij maar het mengen van
fietsen en voeten, gezellig
is dat.

Lees de rest van het Houtmanpadgedicht van Sylvia Hubers op haar site.
2012

Gemeente handhaaft weer niet, legaliseert illegale bouw Duinvlietspad 7

Chalet in het Duinvlietbos, achter Duinvlietspad nr. 7 zonder bouwvergunning voor dit tweede huis. Lees meer over illegale bouw Duinvlietspad 7 krijgt ontheffing.
2012

Westelijk Tuinbouwgebied blijft open en in hoofdzaak agrarisch

Vers van de pers: De gemeente en de provincie zijn het eens over het Westelijk Tuinbouwgebied. (Te) kort samengevat komt dat op het volgende neer. Het gebied blijft open en in hoofdzaak agrarisch. Men blijft hopen dat sommige deelgebieden als natuur kunnen worden ontwikkeld (maar daar is nu geen geld voor bij provincie of rijk). In het nieuwe bestemmingsplan wordt dit alles vastgelegd. Zie voor een uitvoeriger verhaal bijgaande brief van Wethouder Ewout Cassee over het Westelijk Tuinbouwgebied [pdf].
mei 2011

Aanpassingen van het plan Houtmanpad

De gemeente heeft inmiddels naar aanleiding van 152 inspraakreacties van voor en tegenstanders van het ontwerp Houtmanpad het Definitief Ontwerp aangepast.
Aankomende donderdag 8 december zal de Stichting WTG tijdens de vergadering van de commissie Bestuur haar standpunt over deze aanpassingen nader toelichten'
4-12-2011

Houtmanpad

De gemeente Haarlem gaat een fietssnelweg langs het Houtmanpad aanleggen.

Geenstijl schreef een snerpend commentaar op het duurste fietspad ooit.

De stichting Westelijk Tuinbouwgebied maak op zich geen bezwaar tegen de mogelijke realisatie van een fietspad naast het Houtman voetpad. Wij maken wel bezwaar tegen de buitenproportionele uitvoering zoals door de gemeente voorgesteld.

Het is zeer waarschijnlijk dat dat de stichting WTG, met de kennis van nu bij het maken van het Landschapsbeheerplan en het Bestemmingsplan Binnenduinrand, met een ander oordeel over de wenselijkheid van het fietspad zou zijn gekomen. Dit gezien de wijzigingen in de loop der jaren in de aanliggende functies zoals de komst van het kinderdagverblijf UK en de uitbreiding van de Beatrixschool. De passages in het Landschapsbeheerplan met betrekking tot de fietsvoorziening zijn indertijd voorwaardelijk opgenomen.

Door het afgeven van bouwvergunningen door de gemeente voor Uk aan Zee en de uitbreiding van de Beatrixschool is daarbij de ruimte die er toen was om het fietspad te scheiden van het bestaande voetpad niet benut. Hierbij merken wij op dat door deze nieuwe ontwikkelingen van deze twee voorzieningen de externe druk op de wandelroute is toegenomen. Het toeleveringsgebied voor deze beide locaties is in toenemende mate buiten het Ramplaangebied komen te liggen.

Naast deze terugblik op de achtergronden van onze Inspraakreactie Voorlopig Ontwerp Houtmanpad [pdf] van 4 augustus hebben wij ook in ons bezwaarschrift van 2 oktober [pdf] een aantal punten van bezwaar geformuleerd tegen de op 25 augustus door de gemeente gepubliceerde Omgevingsvergunning voor de aanleg van het Houtmanpad.

De belangrijkste bezwaren zijn:

 • Bezwaar tegen het traject
 • Bezwaar tegen de beschoeiing
 • Bezwaar tegen de kap van bomen
 • Bezwaar tegen de verplaatsing van de kwakel
 • Bezwaar tegen de werkwijze
Kaart fietspad Houtmanpad alternatief plan
2-12-2011
Logo Stichting Westelijk Tuinbouwgebied

Jaarverslag Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem 2010

Het jaarverslag van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem [pdf] is beschikbaar.
2010

De stichting WTH op het wijkfeest Ramplaankwartier

Wijkfeest

Zaterdag 18 september 2010 is het weer zover. Het Wijkfeest Ramplaankwartier! Het feest vindt plaats op het eind van de Ramplaan bij het Wapen van Kennemerland (of de Stinkende Emmer), Leendert Meeszstraat en Croesenstraat. Het feest begint om 12.00 uur. De kraamverkoop eindigt om 18.00 uur en dan zal op het podium bij het Wapen van Kennemerland de buurtband The Boys Next Door and the Doorbells optreden.
2010

Gemeenteraadsverkiezingen en het Bestemmingsplan Binnenduinrand

Gemeenteraadsverkiezingen

Woensdag 3 maart is het zo ver, gemeenteraadsverkiezingen. Voor de Binnenduinrand of het Westelijk Tuinbouwgebied een belangrijk moment. We hebben uit de verkiezingsprogramma's de "groene" punten gericht op het gebied voor u op een rij gezet. Alle partijprogramma's zijn te vinden op de website van de gemeente Haarlem.

lees verder
2010
Landelijke en gemeentelijke belangstelling van de PvdA voor het Westelijk Tuinbouwgebied

Bezoek PvdA

Maandag 22 februari heeft de PvdA in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een bezoek gebracht aan een regenachtig WTG oftewel de Binnenduinrand. Hiervoor hadden ze tevens Roos Vermeij, kamerlid voor de PvdA, uitgenodigd. Ook aanwezig waren Jan Nieuwenburg (wethouder) en raadsleden Jeroen Fritz (webpoliticus van het jaar) en Helga Koper. Een drietal leden van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied (SWTH) was aanwezig.

lees verder
2010
Logo Raad van State

Zitting Raad van State

Dinsdag 19 mei 2009 was dan de zitting bij de Raad van State inzake het Bestemmingsplan Binnenduinrand. De uitslag zal over 6 weken zijn maar het zou ook iets langer kunnen duren omdat het nogal complex is, gaf de voorzitter aan. Het Haarlems Dagblad publiceerde woensdag 20 mei 2009 een artikel met de titel Deel tuinbouwgebied omvormen tot natuur
2009

Zienswijze Oosterduin

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH) heeft onlangs haar zienswijze inzake het ontwerp bestemmingsplan Oosterduin bij de Gemeente Haarlem ingediend. SWTH is door het feit dat de gebieden aangrenzend zijn belanghebbende in deze. Lees verder
2009

Piet Kelder in tijdschrift Duin

In DUIN, het kwartaalblad van de Stichting Duinbehoud, staat in nr. 1/2 van oktober 2008 een artikel van de hand van Piet Kelder. Piet Kelder is landschapsarchitect en lid van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem. Het artikel geeft een goed overzicht van de stand van zaken en de natuurlijke kwaliteiten van het gebied. lees verder
2008

Nieuwsbrief nummer 1

Onze eerste nieuwsbrief d.d. 24-9-2008 bevat de volgende onderwerpen:

 • Wijkfeest Ramplaankwartier (zaterdag 27 september, 12.00-laat)
  en onze aanwezigheid daar
 • Bestemmingsplan “Binnenduinrand”, stand van zaken beroep Raad van State met een overzicht van de personen/bedrijven die beroep hebben aangetekend
 • Bestemmingsplan Oosterduin, het belang Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem
 • Bewonersondersteuning, de verandering en de gevolgen voor de wijkraden en ons

lees verder
2008

RvS

172 handtekeningen voor bezwaarschrift

Zoals u mogelijk inmiddels weet, heeft GS van de Provincie Noord Holland voorjaar 2008 een deel van het Bestemmingsplan Binnenduinrand, waar de Gemeente Haarlem en vele betrokken Haarlemmers jarenlang aan gewerkt hebben, deels afgekeurd (zie ook het nieuwsitem daarover). Dankzij de inspanningen van de leden van de werkgroep zijn er bij het bezwaarschrift 172 handtekeningen verzameld. Het bezwaarschrift is 5 juni 2008 ingediend.
2008

Gemeentewapen Haarlem

Minder geld voor Bewonersondersteuning

Dan is er de verandering in de bewonersondersteuning door de gemeente. Sinds 1 april dit jaar worden de wijkraden in Haarlem op een andere manier gefinancierd en ondersteund. Per saldo betekent het minder geld voor de wijkraden en de stichting. lees verder
2008

Marianne Andriessen-Canoy overleden

Op donderdag 17 april 2008 is een geacht lid van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem overleden. Marianne Andriessen-Canoy (87) heeft veel voor ons betekent en we willen middels deze bijdrage stilstaan bij haar betrokkenheid en inzet voor het gebied. lees verder
2008

Goedkeuring onthouden

Tja en dan nu het treurige nieuws. Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland hebben dinsdag 4 maart 2008 het bestemmingsplan "Binnenduinrand" van de Gemeente Haarlem voor een deel afgekeurd of zoals zij aangeven "goedkeuring onthouden". Wij zullen de komende periode hierop reageren. lees verder
2008

Oproep aan GS: Keur bestemmingsplan goed!

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied heeft een dringende oproep naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland gestuurd om dinsdag 4 maart aanstaande het bestemmingsplan "Binnenduinrand" van de gemeente Haarlem integraal goed te keuren. Lees verder
2008

Wapperende vlag

Bestemmingsplan Binnenduinrand is door de gemeente Haarlem vastgesteld!!!

Na jarenlange inspanning van velen is het eindelijk dan zo ver. lees meer op deze pagina.
2007

Logo Provincie Noord-Holland

Gooit de provincie Noord-Holland roet in het eten?

lees hier meer

Meningspeiling Haarlems Dagblad; voor of tegen bebouwing WTG

De uitkomst van een stelling in het Haarlems Dagblad van 14 juli 2007:

90% van de Haarlemmers die gereageerd hebben op de stelling is tegen bebouwing in het Westelijk Tuinbouwgebied!


lees hier meer
2007

Werkgroep op bezoek bij het Heempark/Natuurpark Jacques P. Thijssepark Amstelveen

Op 17 mei 2006 brachten een aantal leden een bezoek aan het Jacques P. Thijssepark te Amstelveen. Van het bezoek is een kort verslag gemaakt. Dit park is een voorbeeld van een mogelijke richting voor delen van het Westelijk Tuinbouwgebied.

lees en kijk verder
2006

Piet Kelder ontvangt de Penning van Verdienste van de Gemeente Haarlem 11-1-2006

Op initiatief van de werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied is de gemeente Haarlem gevraagd Piet Kelder de Penning van Verdienste van de Gemeente toe te kennen. De gemeente Haarlem heeft daar positief op gereageerd en woensdag 11 januari 2006. was het zover. Berny Martini, wethouder van economische zaken, toerisme en recreatie en natuur en landschap, spelde Piet de Penning op.

lees en kijk verder
2006

Natuuronderzoekrapport Westelijk Tuinbouwgebied "Zicht op Natuur" aangeboden aan wethouder Martini op 17 november 2005

Dit onderzoek is een initiatief van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (VWGZK) en de KNNV Vereniging voor Veldbiologie afdeling Haarlem. Vertegenwoordigers van genoemde partijen hebben gezamenlijk met de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied dit rapport aan wethouder Berny Martini van de gemeente Haarlem aangeboden.

lees en kijk verder
2005

De film "Rust in beweging" over het Westelijke Tuinbouwgebied is beschikbaar

De film over verleden, heden en toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied is na veel werk beschikbaar. Het is een uniek document geworden, waarin zowel experts als bewoners aan het woord komen en de kijker een goed beeld schetsen over de ontstaansgeschiedenis, de natuurlijke waarden, het landschap, de veranderingen en de mogelijkheden. Ook zijn er foto's beschikbaar van de "making of". lees en kijk verder
2005

Nieuwe natuur bij Mariëndal

De Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied bezoekt op 9 november 2005 het natuurontwikkelingsproject 'Duinzoom' in Den Helder.

Ten zuiden van Den Helder ligt de polder Koegras. Het was ooit een waddengebied met duintjes, kreken en allerlei eilandjes. Binnenkort komt een groot deel van dat oude avontuurlijke landschap terug. Een stuk bollenland van 53 hectaren, grenzend aan de Donkere Duinen en Mariëndal wordt in het kader van het project 'Duinzoom' omgevormd tot natuurgebied. Alle gronden zijn verworven en het project is overgedragen aan het 'Landschap Noord-Holland'. lees en kijk verder
2005

Bundel "Binnenduinrand, Tuin van Haarlem"

In deze uitgave - waarin opgenomen de bijdragen van bekende Haarlemmers als Louis Ferron, Paul Marselje, Wim Vogel en de litho's van leerlingen van basisschool De Zuidwester - wordt een gevarieerd beeld geschetst van het gebied en de betekenis ervan voor Haarlem en de Haarlemmers. lees verder
2005

De werkgroep organiseerde een tentoonstelling in het ABC 5 maart- 20 april 2005

Thema: Binnenduinrand , de tuin van Haarlem

Het Westelijk Tuinbouwgebied, een rafelrand van de stad Haarlem? Of een tuin om trots op te zijn?
Dit was het thema van de tentoonstelling die de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied samen met het ABC Architectuurcentrum organiseert. De tentoonstelling was te zien vanaf 5 maart tot 20 april 2005 in het ABC Architectuurcentrum te Haarlem. lees en kijk verder
2005