Lijst publicaties SWTH vanaf 2001

 

Binnenduinrand, Tuin van Haarlem, ISBN 90-810042-1-2, 2005, Uitgave ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied. Bijdragen van o.a. Louis Ferron, Wim Vogel, Paul Marselje e.a.

“Natuurherstel in het Westelijk Tuinbouwgebied”, Piet Kelder in “Duin” het magazine van de Stichting Duinbehoud, jaargang 31, nummer 1 / 2, oktober 2008

“Rust in beweging”, foto-impressie van het Westelijk Tuinbouwgebied, Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied, ca 2001

“Rust in beweging, een wandeling langs cultuur en landschap”, Piet Kelder, een uitgave van de “Werkgroep Tuinbouwgebied” ter gelegenheid van de manifestatie “Land in Zicht” in 2003

“Rust in beweging, DVD-film, Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied 2005, productie Bunker 8 met o.a. Paul Witteman.

“Stadsnatuurpark”, Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied 2006, analyse en visie betreffende het te realiseren Stadsnatuurpark aan de Noordzijde van het WTG. Door gemeente Haarlem gebruikt bij de presentatie van de plannen in 2007 in gemeentelijke brochure.

“De Tuin van Haarlem”, film ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem, 2016, productie Bunker 8, met o.a. Dieuwertje Blok.

“Zicht op de natuur”, Natuuronderzoeksrapport Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem, KNNV,  A.H Koper e.a., maart 2005

 

Flyers worden vanaf ca 2003 geproduceerd en in de omliggende wijken verspreid.

Affiches: werden geproduceerd ter gelegenheid van de tentoonstellingen in 2005 en 2016.